DIRIGENTEN

Andrea Krüger Holm er uddannet på Aarhus Universitet, hvorfra hun er cand. mag. med hovedfag i Musikvidenskab og sidefag i Nordisk Sprog og Litteratur. Hun skrev speciale om brugen af kor- og korlederworkshops indenfor det private erhvervsliv. Ved siden af sine studier arbejdede hun i mange år med korledelse og -direktion indenfor såvel det klassiske som det rytmiske repertoire. Hun blev blandt andet undervist af Niels Nørgaard, Erling Kullberg og Jens Johansen, og har siden taget kurser hos Alice Granum, Morten Schuldt-Jensen, Niels Græsholm og Gunnar Eriksson. Siden 2016 har hun studeret hos Carsten Seyer-Hansen og Søren Kinch Hansen på kandidaten i klassisk korledelse på Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er desuden uddannet i sang og rehabilitering af stemmer ud fra Anne Rosing-metoden.

Tidligere har Andrea været dirigent for Unoderne og Jysk Akademisk Orkester, ligesom hun også har vikarieret i Musikstuderendes KorÅrhus Pigekor og Århus Koncertkor. Desuden har hun stået for kor- og orkesterledelsen i forbindelse med teaterselskabet Pulchra Semper Veritas’s store opsætninger af græske tragedier som ”Andromache” og ”Orestes” såvel som flere komedier af Holberg. Det var et personligt højdepunkt i hendes karriere, da hun fik mulighed for at dirigere kæmpekoret på DOKK1 i forbindelse med åbningen af Kulturby 2017.

Selv er Andrea aktiv korsanger i mange forskellige projekter i Århus og omegn, ligesom hun er ansat som kirkekorssanger i Helligåndskirken i Århus. Hun arbejder pt. som sangkonsulent for Den Jyske Sangskole i Herning, underviser i sangerkropstræning hos Dansk Musiker Forbund og har desuden sit eget firma, ReVoice, hvor hun arbejder med stemmetræning for professionelle sangere og talere.

mail@koriosum.com